Velkommen!

Velkommen til bloggen for artsprosjektet Insekter på rikmyrer i Hedmark!

Rikmyrer er levested for et rikt mangfold av planter og insekter, deriblant en rekke sjeldne og rødlistede arter. Universitetsmuseet i Bergen skal i samarbeid med de tre øvrige universitetsmuseene, samt forskere i Tyskland og Finland samle inn og identifisere materiale av en rekke insektgrupper på rikmyrer i Hedmark.

Målet med prosjektet er å gi nye koordinatfestede funn av mindre kjente insektgrupper med referanse til naturtyper. Vi vet at vi fremdeles mangler mye kunnskap om hvilke insekter som lever i Norge og forventer å finne arter som aldri før har blitt funnet i verken Hedmark eller Norge – eller som ikke engang er kjent for vitenskapen!

Gjennom feltsesongen i 2016 kommer vi til å ha insektfeller stående på utvalgte myrer fra Alvdal i nord til Elverum i sør, såkalte malaisefeller som ser ut som et telt av myggnetting. Hvis du befinner deg i området kan det hende du ser oss med hodet langt inni en insekthåv eller vandrende rundt på myra med en merkelig støvsuger! Kommer du om kvelden vil du kunne observere oss og nattsvermerne svermende rundt en kraftig lampe… Kort sagt så bruker entomologer mange ulike fangstmetoder fordi det er så mange ulike insekter å finne og ikke alle kan samles på samme måte. Men vi er vant til å få mange nysgjerrige blikk!

Det er forresten bare hyggelig å svare på spørsmål fra forbipasserende, så ta gjerne kontakt om du ser oss!

I prosjektet vil vi spesielt fokusere på ulike tovinger, døgnfluer, vårfluer og teger. Av tovinger har vi fokus på familier av stankelbein, sommerfuglmygg, sviknott, soppmygg, dansefluer, spinnmygg, våpenfluer, sumpfluer, vannfluer, sneglefluer og øyefluer.

Insektene vi samler inn blir sendt til spesialister for artsbestemming. Deretter vil de bli lagret i alkohol, satt på nål eller laget mikroskopslides av avhengig av gruppen, etikettert og innlemmet i samlingene ved de involverte universitetsmuseene. Alle funnene vil bli digitalisert og lagt inn i Artskart. Arter som ikke er representert i strekkode-biblioteket vil bli DNA-strekkodet i samarbeid med NORBOL.

Se gjerne også artikkel om prosjektet hos Artsdatabanken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *