Feltsesongen har begynt!

Elefantmyra
Ulvåkjølen-Sundsetra, rikmyr i Engerdal kommune. (Foto: L.K. Hagenlund)

Takket være en forholdsvis mild vinter med lite snø kunne vi starte feltsesongen i Hedmark allerede sisten uken i april.

Formålet med denne turen var først og fremst å undersøke lokaliteter som vi på forhånd hadde funnet i Miljødirektoratets Naturbase og velge ut de lokalitetene vi vil sette ut feller på. Vi ville også begynne så snart snøen forsvant for å ikke gå glipp av begynnelsen av sesongen og de tidligste insektene.

Teamet på denne turen besto av Trond Andersen, Linn K. Hagenlund, Gunnar M. Kvifte, Steffen Roth og Jukka Salmela. Vi tok base på Høgskolen i Hedmark campus Evenstad og fikk leie rom på Musefarmen. De hadde (heldigvis) ikke museoppdrett der nå lenger, og vi delte i stedet huset med noen studenter fra Nepal.

Gunnar, Jukka og Steffen ankom først, og stemningen ble noe laber da de våknet opp den første morgenen til 20 cm nysnø… Heldigvis smeltet det meste i løpet av dagen og litt sør for Evenstad var det bart, så de kunne begynne å undersøke lokaliteter.

Da resten av crewet kom frem om ettermiddagen var det meste av snøen smeltet og stemningen betraktelig bedre! -Skjønt borte på Evenstad måtte vi tåle humring om vestlendinger som kommer for å gjøre feltarbeid i april!

*IMG_7023
Gunnar viser entusiasme for moser! F.v. Jukka, Steffen, Gunnar. (Foto: L.K. Hagenlund)
*IMG_6945
Stormakkmose Scorpidium scorpioides (Hedw.) – en indikatorart for rikmyr (Foto: L.K. Hagenlund)

De påfølgende dagene undersøkte vi myrer som var listet opp som intermediære, rike og ekstremrike i Naturbase, for å se hvilke vi skulle velge ut til fellene våre. Rapportene i Naturbase var i flere tilfeller basert på undersøkelser på nittitallet, så vi visste at mye kunne ha forandret seg siden da. En myr vi regnet som lovende, var dessverre ganske igjengrodd.

*IMG_7029
Malaisefelle på myr ved Sekserbua øst for Koppang. Steffen tar GPS-koordinater. (Foto: L.K. Hagenlund).

Vi var så heldige å ha med oss eksperthjelp fra Finland: Jukka Salmela har tolv års erfaring fra forskning på insekter på myrer og hjalp oss å bli bedre kjent med indikatorarter for rikmyr. Indikatorarter (i dette tilfellet planter) har spesielle krav til habitatet, noe vi kan bruke til å fortelle oss om en myr er fattig eller rik.

Snø ingen hindring! (Foto: J. Salmela)
Snø ingen hindring! Bugs beware! (Foto: J. Salmela)

Vi fikk satt opp fire Malaisefeller mellom Rena og Engerdal. De andre myrene vi hadde sett oss ut var fremdeles snødekte, så der regner vi med å sette ut feller i løpet av mai. Da vi skulle dra kom kong Vinter på besøk nok en gang, men vi besøkte fellene våre en gang til, ristet av dem snøen, og så at vi allerede hadde begynt å få fangst av soppmygg og småstankelbein.

*IMG_7033
Ikke mess med biologer med øks og blomsterpinner! (Foto: L.K. Hagenlund)
*IMG_7052
«Kun ute etter insekter, jeg lover!» (Foto: G.M. Kvifte)

Velkommen!

Velkommen til bloggen for artsprosjektet Insekter på rikmyrer i Hedmark!

Rikmyrer er levested for et rikt mangfold av planter og insekter, deriblant en rekke sjeldne og rødlistede arter. Universitetsmuseet i Bergen skal i samarbeid med de tre øvrige universitetsmuseene, samt forskere i Tyskland og Finland samle inn og identifisere materiale av en rekke insektgrupper på rikmyrer i Hedmark.

Målet med prosjektet er å gi nye koordinatfestede funn av mindre kjente insektgrupper med referanse til naturtyper. Vi vet at vi fremdeles mangler mye kunnskap om hvilke insekter som lever i Norge og forventer å finne arter som aldri før har blitt funnet i verken Hedmark eller Norge – eller som ikke engang er kjent for vitenskapen!

Gjennom feltsesongen i 2016 kommer vi til å ha insektfeller stående på utvalgte myrer fra Alvdal i nord til Elverum i sør, såkalte malaisefeller som ser ut som et telt av myggnetting. Hvis du befinner deg i området kan det hende du ser oss med hodet langt inni en insekthåv eller vandrende rundt på myra med en merkelig støvsuger! Kommer du om kvelden vil du kunne observere oss og nattsvermerne svermende rundt en kraftig lampe… Kort sagt så bruker entomologer mange ulike fangstmetoder fordi det er så mange ulike insekter å finne og ikke alle kan samles på samme måte. Men vi er vant til å få mange nysgjerrige blikk!

Det er forresten bare hyggelig å svare på spørsmål fra forbipasserende, så ta gjerne kontakt om du ser oss!

I prosjektet vil vi spesielt fokusere på ulike tovinger, døgnfluer, vårfluer og teger. Av tovinger har vi fokus på familier av stankelbein, sommerfuglmygg, sviknott, soppmygg, dansefluer, spinnmygg, våpenfluer, sumpfluer, vannfluer, sneglefluer og øyefluer.

Insektene vi samler inn blir sendt til spesialister for artsbestemming. Deretter vil de bli lagret i alkohol, satt på nål eller laget mikroskopslides av avhengig av gruppen, etikettert og innlemmet i samlingene ved de involverte universitetsmuseene. Alle funnene vil bli digitalisert og lagt inn i Artskart. Arter som ikke er representert i strekkode-biblioteket vil bli DNA-strekkodet i samarbeid med NORBOL.

Se gjerne også artikkel om prosjektet hos Artsdatabanken.